Η κοινότητα του ImpacTalk

Η κοινότητα του ImpacTalk λειτουργεί ως φορέας έμπνευσης που ενεργοποιείται από τη γνώση. Με τέσσερεις πυλώνες ανάπτυξης, τα «The Leaders Talk», τα «The Experts Talk», τα «The Stories Talk» και τα «The Partners Talk», η διαδραστική και ανθρωποκεντρική κοινότητα του ImpacTalk, συμβάλλει τόσο στην ατομική, όσο και στη συλλογική εξέλιξή μας.

Η λειτουργία της κοινότητας εστιάζει  στην ανακάλυψη και στη δύναμη των προσωπικών δεξιοτήτων μας και μας δίνει τη δυνατότητα μέσω της επικοινωνίας, να ταυτιστούμε και να αναπτύξουμε τον καλύτερό μας εαυτό.

 

#TheImpacTalkCommunity

#TheInspirationCommunity

#TheHellenicCommunity