Κοινωνία

Στο χώρο όπου ζούμε και δραστηριοποιούμαστε όλοι εμείς, η παρουσία και η συμβολή των ηγετών είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Το ηθικό παράδειγμά τους, το εμπνευσμένο έργο τους, οι πρωτοπόρες ιδέες τους διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας με τρόπο βαθύ και ουσιαστικό. Οι αποφάσεις τους αφορούν όλους μας, το κοινωνικό τους στίγμα αποτελεί την πιο καταλυτική μορφή μάθησης και έμπνευσης.