Όροι πολιτικής προστασίας δεδομένων

Η εταιρεία IMPACTALK I.K.E. (εφεξής αναφερόμενη ως «IMPACTALK» ή «Εταιρεία») ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, η οποία εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής (οδός Πίνδου 27, τηλ. 2168002701, email: info@impactalk.gr, https://www.impactalk.gr), αναγνωρίζει και δίνει πρωταρχική σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωσή σας σχετικά με τη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (γνωστό και ως GDPR – General Data Protection Regulation).

Η παρούσα πολιτική (εφεξής αναφερόμενη και ως «Πολιτική Δεδομένων») παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τα κατωτέρω:

1.    Συλλογή προσωπικών δεδομένων
2.    Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται από την IMPACTALK
3.    Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων
4.    Πρόσβαση στα δεδομένα
5.    Διατήρηση προσωπικών δεδομένων
6.    Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
7.    Διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός Ε.Ε.
8.    Τα δικαιώματά σας
9.    Δικτυακοί τόποι τρίτων
10.    Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
11.    Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

1. Συλλογή προσωπικών δεδομένων
Η IMPACTALK συλλέγει προσωπικά δεδομένα, όταν:
•    Επισκέπτεστε ή πλοηγείστε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
•    Εγγράφεστε στις συνδρομητικές υπηρεσίες περιεχομένου, που προσφέρει η Εταιρεία.
•    Εγγράφεστε στην υπηρεσία ImpacTalk newsletter.
•    Επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση για όλα τα νέα Leaders Talk & Experts Talk.
•    Eπικοινωνείτε με την Εταιρεία για την υποβολή ερωτήσεων ή παραπόνων, ή ζητάτε πληροφορίες σχετικά με μία παρεχόμενη υπηρεσία.
•    Ασκείτε κάποιο από τα δικαιώματά σας, όπως περιγράφονται στην Ενότητα 8 (Τα δικαιώματα σας) της παρούσας πολιτικής.

2. Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται από την IMPACTALK
Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την IMPACTALK (βλ. Ενότητα 1 της παρούσας πολιτικής – Συλλογή προσωπικών δεδομένων) είναι οι ακόλουθες:
•    Όνομα (κατά την εγγραφή σας στις συνδρομητικές υπηρεσίες περιεχομένου που προσφέρει η Εταιρεία ή/και όταν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση για όλα τα νέα Leaders Talk & Experts Talk).
•    Επώνυμο (κατά την εγγραφή σας στις συνδρομητικές υπηρεσίες περιεχομένου που προσφέρει η Εταιρεία, ή/και όταν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση για όλα τα νέα Leaders Talk & Experts Talk).
•    Διεύθυνση - οδός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη (κατά την εγγραφή σας στις συνδρομητικές υπηρεσίες περιεχομένου που προσφέρει η Εταιρεία).
•    e-mail επικοινωνίας (κατά την εγγραφή σας στις συνδρομητικές υπηρεσίες περιεχομένου που προσφέρει η Εταιρεία που χρησιμοποιείται και ως username για την ταυτοποίησή σας, ή/και κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία ImpacTalk newsletter, ή/και όταν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση για όλα τα νέα Leaders Talk & Experts Talk).
•    Προσωπικός κωδικός ασφαλείας – Password (κατά την εγγραφή σας στις συνδρομητικές υπηρεσίες περιεχομένου που προσφέρει η Εταιρεία, ο οποίος χρησιμοποιείται για την ταυτοποίησή σας σε συνδυασμό με το username σας).
•    Πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας, όπως ημερομηνίες εγγραφής και πληρωμής, αποδεικτικά εγγραφής σε υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία συνδέεται με έναν λογαριασμό (στο πλαίσιο της εγγραφής σας στις συνδρομητικές υπηρεσίες περιεχομένου που προσφέρει η Εταιρεία).

Επιπλέον, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις γενικότερες υπηρεσίες μας, όπως:
•    Τα στοιχεία τρίτων προσώπων που μας έχετε δηλώσει για τη διάθεση προς τα πρόσωπα αυτά μίας δωρεάν συνδρομής. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούστε προηγουμένως να έχετε λάβει τη συγκατάθεση των προσώπων αυτών για τη διάθεση των στοιχείων τους.
•    Πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας https://www.impactalk.gr από το κινητό ή τον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούνται cookies για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας, για τη βελτιστοποίηση του παρουσιαζόμενου περιεχομένου καθώς και για συλλογή στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας από τους επισκέπτες-συνδρομητές (βλ. Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας της Εταιρείας, https://www.impactalk.gr).
•    Τη διεύθυνση ΙΡ (Internet Protocol Address) σας, ως τεχνική απαίτηση για την καταχώρηση στοιχείων ή επιλογών σας στις φόρμες της ιστοσελίδας της Εταιρείας (https://www.impactalk.gr). Τα δεδομένα αυτά δεν χρησιμοποιούνται για εντοπισμό της θέσης σας.

H Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας των δεδομένων ανηλίκων, όπως αυτά ορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν συλλέγει σκοπίμως προσωπικά δεδομένα παιδιών. Η χρήση της ιστοσελίδας από παιδιά θα πρέπει να πραγματοποιείται πάντοτε με τη συναίνεση γονέων ή κηδεμόνων και υπό την επίβλεψή τους.

3. Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων
Η Εταιρεία συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής τους, όπως:

•    Να εξασφαλίζει την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα, να σας τιμολογεί, να πραγματοποιεί τις απαραίτητες συναλλαγές, και να προσφέρει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχετε πραγματοποιήσει συνδρομή (συνδρομητικές υπηρεσίες περιεχομένου).
•    Να σας πληροφορεί μέσω e-mail (εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας) για όλα τα νέα Leaders Talk & Experts Talk, ή/και για την αποστολή του ImpacTalk newsletter (η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) δεν θα χρησιμοποιηθεί για αποστολή ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας - spam).
•    Να συμμορφώνεται με τις κανονιστικές και νομικές της υποχρεώσεις έναντι των δημοσίων Αρχών και Φορέων.
•    Να απαντά στις ερωτήσεις ή στις ανησυχίες σας (κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από πλευράς σας) αναφορικά με τη χρήση των υπηρεσιών της και των δεδομένων σας.
•    Να προασπίζει και να διασφαλίζει τα έννομα και επιχειρηματικά συμφέροντά της και τη τεχνική λειτουργικότητα των συστημάτων της.

Η IMPACTALK ενδέχεται (εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας) να επεξεργαστεί ορισμένα από τα δεδομένα σας με σκοπό την κατάρτιση προφίλ, προκειμένου να εξατομικεύσει-βελτιστοποιήσει την παροχή του συνδρομητικού περιεχομένου προς εσάς ώστε να είναι προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά σας.

4. Πρόσβαση στα δεδομένα
Μόνο οι υπεύθυνοι της Εταιρείας, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και ορισμένοι εξωτερικοί συνεργάτες (για την υποστήριξη βάσεων δεδομένων χρηστών-συνδρομητών και για την τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών) θα έχουν πρόσβαση σε αυτά. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας και οι πληροφορίες σας δεν θα αποκαλυφθούν ή πωληθούν σε τρίτα πρόσωπα για άλλους σκοπούς (βλ. Ενότητα 3 – Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων). H Εταιρεία ενδέχεται να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς την συναίνεση/ενημέρωσή σας αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να συμμορφωθεί με απαιτήσεις του νόμου, δικαστικών αποφάσεων ή διοικητικών αρχών.

5. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων
Η IMPACTALK διατηρεί τα δεδομένα σας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της συνδρομής σας, της χρήσης της υπηρεσίας ImpacTalk newsletter ή της συγκατάθεσής σας για τη λήψη ενημερωτικών μηνυμάτων.
Μετά την καθ’ οιοδήποτε τρόπο διακοπή της συνδρομής σας τα δεδομένα σας τηρούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη λήξη της συνδρομής σας, ή για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της IMPACTALK ενώπιον Δικαστηρίου ή/και άλλης αρμόδιας Αρχής. Τα δεδομένα χρήσης της υπηρεσίας ImpacTalk newsletter ή λήψης ενημερωτικών μηνυμάτων θα διαγράφονται άμεσα εφόσον δηλώσετε ότι επιθυμείτε τη διακοπή αποστολής τους προς εσάς.

6. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
Στην IMPACTALK αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας των δεδομένων σας και ως εκ τούτου ελέγχουμε και βελτιώνουμε διαρκώς τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, τυχαία απώλεια, διάδοση ή καταστροφή. Κάθε εργαζόμενος της IMPACTALK που έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς (βλ. Ενότητα 3 – Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων).
Επίσης στις περιπτώσεις που ένας οργανισμός, μία άλλη εταιρεία ή ένας εξωτερικός συνεργάτης παρέχει σε εμάς ή για λογαριασμό μας υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, διασφαλίζουμε ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα (τεχνικά και οργανωτικά) μέτρα προστασίας και τα δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο. Οι εν λόγω φορείς δεν μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για δικούς τους σκοπούς, δεσμεύονται, δε, με σύμβαση να τηρούν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

7. Διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός Ε.Ε.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται εκτός Ε.Ε.

8. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να σας εξηγήσουμε ποιά δεδομένα τηρούμε για εσάς, καθώς και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε (δικαίωμα ενημέρωσης).
Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς (δικαίωμα πρόσβασης).
Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας είναι ελλιπή ή ανακριβή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να προβούμε σε κατάλληλες διορθώσεις (δικαίωμα διόρθωσης).
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν υπόκεινται σε επεξεργασία για κάποιο συγκεκριμένο και νόμιμο σκοπό, μπορείτε να μας ζητήσετε να προχωρήσουμε σε διαγραφή τους, μετά από διαβούλευση μαζί μας (δικαίωμα διαγραφής).
Μπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ή να εναντιωθείτε σε αυτή για λόγους που αφορούν την ιδιαίτερη κατάστασή σας (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και δικαίωμα εναντίωσης). Εάν υποβάλετε σχετικό αίτημα, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν αποδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Μπορείτε να ζητήσετε την εξαίρεσή σας από όλες τις προωθητικές ενέργειες, ή να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από ορισμένες μόνο μορφές εμπορικής επικοινωνίας. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε την υπηρεσία ImpacTalk newsletter μέσω e-mail ή ενημέρωση για όλα τα νέα Leaders Talk & Experts Talk, μπορείτε να απεγγραφείτε από τις λίστες μας.
Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εμάς σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε  (δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων). Εναλλακτικά, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για να διαβιβάσετε εσείς τα δεδομένα αυτά σε άλλους οργανισμούς.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να ικανοποιήσουμε κάποιο από τα δικαιώματά σας, όπως περιγράφονται παραπάνω, αποστέλλοντας το αίτημα σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@impactalk.gr. Επιπρόσθετες πληροφορίες για την ταυτοποίησή σας ενδέχεται να σας ζητηθούν σε αυτή την περίπτωση.
Η IMPACTALK δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας εντός ενός μηνός από την υποβολή τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η ικανοποίηση των αιτημάτων σας καθίσταται αδύνατη για την Εταιρεία μας στο χρονικό διάστημα αυτό, θα σας ενημερώνουμε αιτιολογημένα για τη σχετική αδυναμία μας, αποσκοπώντας στην ικανοποίηση των αιτημάτων σας το αργότερο εντός τριμήνου από την αρχική υποβολή τους από πλευράς σας.
H IMPACTALK συμμερίζεται την ανησυχία σας για τα προσωπικά σας δεδομένα. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@impactalk.gr.

9. Δικτυακοί τόποι τρίτων
Σημειώνεται ότι η παρούσα Πολιτική Δεδομένων δεν επεκτείνεται σε ιστότοπους τρίτων, που ενδεχομένως να συνδέονται με την ιστοσελίδα της IMPACTALK (https://www.impactalk.gr).

10. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Εάν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων και εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας δεν έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από την IMPACTALK, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία προς εμάς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3 ΤΚ 115 23, Αθήνα. Στη σχετική ιστοσελίδα της Αρχής θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών (http://www.dpa.gr).

11.  Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική
Ενδέχεται κατά καιρούς να αλλάζουμε ή να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική και θα τροποποιούμε αντίστοιχα την ημερομηνία αναθεώρησης που αναγράφεται παρακάτω. Σας συνιστούμε να επανεξετάζετε την παρούσα πολιτική περιοδικά, ώστε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας.

Σημείωση:
Η παρούσα πολιτική αναθεωρήθηκε την 07 Απριλίου 2021.