Η ταυτότητα του ImpacTalk

Το ImpacTalk είναι η Ελληνική πλατφόρμα μάθησης και έμπνευσης. Το ImpacTalk είναι ένας ανθρωποκεντρικός οδηγός κατανόησης της τέχνης της ζωής, της εξέλιξης, της επιτυχίας.

Στο σύγχρονο περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται και καθημερινά υπερπληροφορεί, το ImpacTalk επικεντρώνεται στην ουσία της γνώσης,  με κοινό παρανομαστή τον Ελληνισμό και την Ηγεσία. Τα μέλη της κοινότητας του ImpacTalk συμμετέχουν μέσα από μια μέθοδο εναλλακτικής εκπαίδευσης, σε έναν ουσιαστικό διάλογο εξερεύνησης της ανθρώπινης δημιουργίας ,σε όλα τα πεδία δράσης και έκφανσής της.

Οι #ImpacTalkers, μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον, επικοινωνούμε, συζητούμε, εμπνεόμαστε, δημιουργούμε κι εξελισσόμαστε.

Τo ImpacTalk είναι η επένδυση στη γνώση, στην έμπνευση, στην εξέλιξη του ίδιου μας του εαυτού.

Το ImpacTalk είμαστε όλοι εμείς.

 

#TheHumanEffect

#ΤheHellenicEffect