Από τη Μία Κόλλια

#management #middlemanagers #leaders #corporations #business #success 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία τάση σε αρκετούς εργασιακούς τομείς που αφορά την υποτίμηση της αξίας των διοικητικών στελεχών που κινούνται στις μεσαίες βαθμίδες εταιρειών και οργανισμών. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά αποκαλύπτει το πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη ικανών και σωστά εκπαιδευμένων middle managers για την υγεία μιας εταιρείας.

Οι άνθρωποι που καλούνται να εκτελέσουν χρέη μάνατζερ αποτελούν συνήθως την «κόλλα» που κρατάει μια εταιρεία σφιχτά δεμένη. Είναι οι συνδετικοί κρίκοι που καταφέρνουν να γεφυρώσουν το χάσμα που δημιουργείται ανάμεσα στις διαφορετικές βαθμίδες εξουσίας, σε επικοινωνιακό αλλά και πρακτικό επίπεδο.

Πώς όμως παίρνουν σάρκα και οστά οι ικανότητες ενός μάνατζερ; Ας δούμε κάποιους ρόλους που τυπικά αναλαμβάνουμε μέσα από μια τέτοια θέση:

Ο Διαμεσολαβητής

Ως μάνατζερ-διαμεσολαβητές, καλούμαστε να κατανοήσουμε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ηγεσίας, από τη μια μεριά, και του εργατικού δυναμικού, από την άλλη. Χρειάζεται να επενδύσουμε χρόνο για να αναλύσουμε τα επιχειρήματα κάθε πλευράς και να εμβαθύνουμε στο ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, ώστε να υπάρχει ομαλή λειτουργία.

Η θέση αυτή μπορεί να φαντάζει εύκολη σε κάποιους, αλλά απαιτείται εξαιρετική δεξιοτεχνία, ώστε να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε όλες τις λεπτομέρειες και να λειτουργούμε ως διερμηνείς όλων των τάσεων. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να έχουμε το θάρρος να εκτεθούμε απέναντι στους ηγέτες και τους ανωτέρους μας, προκειμένου να υπερασπιστούμε θέσεις που πιστεύουμε πως έχουν μεγάλη αξία να ακουστούν.

Ο Αγωγός

Από τη θέση του μεσαίου στρώματος ενός οργανισμού, ως μάνατζερ, είμαστε σε θέση να λειτουργήσουμε ως επικοινωνιακοί αγωγοί ανάμεσα σε όλες τις βαθμίδες ηγεσίας και προσωπικού. Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζουμε σε βάθος τις συνθήκες εργασίας του εργατικού δυναμικού και να εμπλέκουμε τους κατωτέρους μας σε συζητήσεις, με ανοιχτό μυαλό. Οι συνδιαλλαγές αυτές μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ιδεών - προτάσεων προς την ηγεσία, για την καλύτερη λειτουργία του οργανισμού και την αποδοτικότητα του προσωπικού.

Είναι, σαφώς, σημαντικό να έχουμε το θάρρος και τις ικανότητες που απαιτούνται, ώστε να καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε επιτυχημένα με την ηγεσία της εταιρείας και να μεταφέρουμε με τον ιδανικό τρόπο τις προτάσεις μας. Και εδώ, αυτή η διττή οπτική της θέσης του μάνατζερ που υπερβαίνει την τυπική δομή εξουσίας, είναι απαραίτητο συστατικό για την εξεύρεση λύσεων και άρα, για τη σωστή λειτουργία της επιχείρησης.

middlemanagers

Ο Εξισορροπιστής

Λαμβάνοντας υπόψη τις δύο προηγούμενες μεθόδους προσέγγισης της εργασίας ενός μάνατζερ, είναι λογικό να καταλήξουμε στην πιο δύσκολη και περίπλοκη λειτουργία της θέσης. Και αυτή δεν είναι άλλη από την κριτική αξιολόγηση και εξισορρόπηση των θέσεων όλων των ιεραρχικών στρωμάτων της επιχείρησης.

Ως μάνατζερ, καλούμαστε συχνά να πραγματοποιήσουμε, ταυτόχρονα, αντιθετικές πράξεις. Μπορεί, για παράδειγμα, να απαιτείται από εμάς να ενδυναμώσουμε το προσωπικό ώστε να αυξάνεται η παραγωγικότητα, ενώ παράλληλα να χρειάζεται να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα απολύσεων.

Είναι απαραίτητο να έχουμε τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να καταφέρουμε να δημιουργούμε συμβιβαστικές προτάσεις, να τις παρουσιάζουμε στους ηγέτες και στο προσωπικό και να επιτυγχάνουμε ισορροπημένα αποτελέσματα, που θα λαμβάνουν υπόψη όλες τις μεριές για το απώτερο συνολικό καλό.

Αυτή η σύντομη απεικόνιση των ρόλων ενός μάνατζερ καθιστά σαφές το πόσο απαραίτητα είναι αυτά τα διοικητικά στελέχη για την καλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Όλες οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που κάνουν τα στελέχη αυτά ξεχωριστά και να υποστηρίξουν το έργο τους.

Ένα πολύ πρακτικό βήμα που μπορούμε να κάνουμε, είναι η δημιουργία προγραμμάτων ανάπτυξης επιτυχημένων managerial δεξιοτήτων. Ενώ πολλές εταιρείες διαθέτουν προγράμματα ηγετικής ανάπτυξης, σπανίως επενδύουν χρόνο και χρήμα για την ανάπτυξη των στελεχών τους μεσαίας βαθμίδας. Αναλαμβάνοντας τη διεξαγωγή τέτοιων προγραμμάτων, κερδίζουμε την άμεση εμβάθυνση της αφοσίωσης των υπαρχόντων στελεχών μας και παράλληλα επενδύουμε στη συνέχιση δημιουργίας ενός πιστού και ενδυναμωμένου εργατικού δυναμικού για τον οργανισμό μας.

Ακόμη, οι ηγέτες των επιχειρήσεων πρέπει να αναγνωρίσουμε τη βαρύτητα της προσφοράς των μάνατζερ και να τους εξασφαλίσουμε ένα ανοιχτό πεδίο δράσης. Η αποφυγή του micromanagement, ο σεβασμός απέναντι στις φωνές που εκπροσωπούνται από τα μεσαία στελέχη και η υποστήριξή τους στις περιπτώσεις ανάληψης κινδύνου, είναι πολύ ουσιαστικές πράξεις, που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε κάθε στέλεχός μας να κορυφώσει την απόδοσή του για το καλύτερο παρόν και μέλλον της επιχείρησής μας.