Η εποχή απαιτεί ψηφιακό μετασχηματισμό και αυτός απαιτεί soft skills. Το χρειάζονται οι ομάδες πληροφορικής για την καλύτερη μετάβαση στη νέα συνθήκη.

Από τη Μία Κόλλια

Οι τεχνικές δεξιότητες ενός εργαζόμενου είναι εύκολο να εντοπιστούν, όταν δημιουργούμε μια ομάδα -είναι συγκεκριμένες, μετρήσιμες και ξεκάθαρες. Τον Ιανουάριο του 2020, μια μελέτη του LinkedIn προσδιόρισε τα soft skills (ήπιες ή οριζόντιες δεξιότητες) που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι και αυτά είναι η δημιουργικότητα, η πειθώ, η συνεργατικότητα, η προσαρμοστικότητα και η συναισθηματική νοημοσύνη. Με την πανδημία του κορωνοϊού να επηρέασε και να επηρεάζει ακόμη τις ζωές μας, τα soft skills περνούν από δοκιμασία καθώς οι επιχειρήσεις πρέπει να διατηρήσουν τη λειτουργία τους.

Ακόμη και χωρίς μια παγκόσμια πανδημία, τα soft skills είναι κρίσιμα -ειδικά στις εταιρείες που είναι σε διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού, ο οποίος περιλαμβάνει την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων και τη συνεργασία με ομάδες από όλο τον οργανισμό. Χωρίς εργαζόμενους που διαθέτουν την ικανότητα να επιλύουν προβλήματα, να διεκπεραιώνουν τις εργασίες και να συνεργάζονται αποτελεσματικά με άλλους, η διαχείριση της αλλαγής σε αυτή την κλίμακα είναι ένα επικίνδυνο εγχείρημα.

Επίσης, η πανδημία έκανε τον ψηφιακό μετασχηματισμό πολλών εταιρειών ακόμη πιο αναγκαίο, γιατί η καραντίνα έφερε στο προσκήνιο την αναγκαιότητα της τηλεργασίας των εργαζομένων, όπου αυτό ήταν εφικτό. Οι ΙΤ αυτών των εταιρειών βέβαια έπρεπε να δημιουργήσουν τα συστήματα που θα βοηθούσαν σε αυτή τη μετάβαση, διαχειριζόμενοι τεχνικά ζητήματα είτε από κοντά είτε μέσω εργαλείων απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας, να συντηρούν τους διακομιστές και να φροντίζουν πολλές άλλες κρίσιμες λειτουργίες. 

Aς δούμε επτά soft skills που πρέπει να αναζητούν οι ηγέτες πληροφορικής κατά τη δημιουργία ομάδων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μιας εταιρείας.

1. Κριτική σκέψη

Όταν πρόκειται για νέα εγχειρήματα, η κριτική σκέψη είναι μια δεξιότητα που βοηθά τους ανθρώπους να προσδιορίσουν και να λύσουν νέα προβλήματα που εμφανίζονται στην εργασία τους. Περιλαμβάνει τη σύλληψη, τη σύνθεση και την ανάλυση των δεδομένων, καθώς και την ικανότητα της εξαγωγής συμπερασμάτων από αυτές τις αναλύσεις. Η κριτική σκέψη είναι απαραίτητη για την επιβίωση μιας επιχείρησης. Ωστόσο, μια μελέτη της εκπαιδευτικής πλατφόρμας MindEdge διαπίστωσε ότι μόνο το 36% των σημερινών φοιτητών και των πρόσφατων αποφοίτων αισθάνονται ότι είναι καλά εκπαιδευμένοι στην κριτική σκέψη.

Για να προσλάβουμε υπαλλήλους με κριτική σκέψη, πρέπει να αναζητήσουμε υποψήφιους που μπορούν να παρουσιάσουν τον τρόπο σκέψης τους, μιλώντας για τη δουλειά τους. Για παράδειγμα, το πώς χειρίστηκαν τη λήψη σημαντικών αποφάσεων ή την επίλυση σύνθετων προβλημάτων μέσω έρευνας, συζήτησης, συνεργασίας και εκτέλεσης. 

2. Πολυσύνθετη επικοινωνία

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να απαιτεί πολύπλοκες αλλαγές που διατρέχουν ολόκληρη την εταιρεία. Η ομάδα μας πρέπει να είναι σε θέση να εξηγεί διάφορους τεχνικούς όρους, γραπτώς και προφορικώς, με τρόπο που να τους κατανοούν όλοι. Η ικανότητά μας να πείθουμε και να επηρεάζουμε τους άλλους θα είναι επίσης ένας αποτελεσματικός συντελεστής.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε έναν ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς θα αγγίξει κάθε τμήμα και κάθε εργαζόμενο της εταιρείας. Χρειαζόμαστε άτομα που μπορούν να κάνουν τους άλλους να θέλουν να ανταποκριθούν σε όλη αυτή τη διαδικασία και τους νέους στόχους της επιχείρησης.

soft skills

3. Δημιουργικότητα

Η δημιουργικότητα είναι μια δεξιότητα που μπορεί να οριστεί με ποικίλους τρόπους και σε πολλά πεδία. Το σίγουρο είναι ότι οι δημιουργικοί άνθρωποι μπορούν να δουν ένα πρόβλημα και να σκεφτούν νέους τρόπους για να το λύσουν –τρόπους που με την πρώτη ματιά φαίνονταν ανέφικτοι. Δεν φοβούνται να ρισκάρουν και δεν ακολουθούν την πεπατημένη.

Για να καταλάβουμε αν ένας υποψήφιος για πρόσληψη στην εταιρεία είναι ένας δημιουργικός άνθρωπος, μπορούμε να μοιραστούμε μαζί του ένα πρόβλημα που προσπαθεί να λύσει η ομάδα μας και να τον ρωτήσουμε πώς θα το προσέγγιζε εκείνος. Δεν χρειάζεται να εστιάσουμε στη βιωσιμότητα της λύσης που θα προτείνει, αλλά στη διαδικασία σκέψης και στην πρωτοτυπία της. Βασίζεται σε παραδοσιακές διαδικασίες και μεθόδους ή παρουσιάζει μια νέα οπτική που δεν είχαμε σκεφτεί;

4. Συνεργατικότητα

Στις μέρες μας, ζούμε στην εποχή της συνεργατικότητας και η ενσωμάτωσή του IT στην υποδομή αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη Διεύθυνση Πληροφορικής. Φυσικά, για να γίνει αυτό χρειάζεται η ενεργοποίηση των σχετικών τεχνολογιών καθώς οι CIOs καλούνται να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των CEOs, για την εύρεση τρόπων που θα ενθαρρύνουν τη συνεργατικότητα στο περιβάλλον μιας εταιρείας. 
Χρειαζόμαστε ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με άλλους -να λένε τις ιδέες τους, να επικοινωνούν αληθινά, να σχολιάζουν και να μοιράζονται τη δουλειά αλλά και τους καρπούς του κόπου τους.

5. Συναισθηματική νοημοσύνη

Σύμφωνα με μια μελέτη του LinkedIn, οι εργαζόμενοι με συναισθηματική νοημοσύνη διαθέτουν «ένα μείγμα αυτογνωσίας, αυτοελέγχου, κοινωνικών δεξιοτήτων, ενσυναίσθησης και παρότρυνσης». Αυτά τα χαρακτηριστικά βοηθούν τις ομάδες να ενωθούν για να επιτύχουν εξαιρετικούς στόχους κατά τη διάρκεια του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Οι επαγγελματίες της πληροφορικής που αναλαμβάνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό μιας εταιρείας, πρέπει να διαχειριστούν ένα πλήθος αιτημάτων για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο hardware, το software και των περιφερειακών συστημάτων του οργανισμού, βοηθώντας παράλληλα τους ανθρώπους που θα τα χειριστούν στο μέλλον. Οι κοινωνικές δεξιότητες θα συμβάλουν αποτελεσματικά σε αυτές τις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις.  

6. Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Ανεξάρτητα από το πόσο οργανωμένοι είμαστε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρείας μας δεν θα πηγαίνει πάντα σύμφωνα με το σχέδιο. Ορισμένες εργασίες θα διαρκέσουν περισσότερο από το αναμενόμενο. Θα προκύψουν νέες προκλήσεις. Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να φαίνεται εντελώς διαφορετικό από αυτό που φανταζόμασταν όταν ξεκινούσαμε.

Χρειαζόμαστε λοιπόν στην ομάδα μας άτομα που μπορούν εύκολα να αλλάζουν πορεία και να προσαρμόζονται γρήγορα. Εντάσσοντας στην ομάδα μας άτομα που είναι ευέλικτα, μπορούμε να εστιάσουμε στην αλλαγή του οργανισμού αντί στη διαχείριση της αλλαγής μέσα στην ομάδα μας.

7. Παραγωγικότητα και υπευθυνότητα:

Για να επιτύχουμε τους στόχους μας σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό έγκαιρα, χρειαζόμαστε άτομα που μπορούν να κάνουν πολλά και γρήγορα. Και εξίσου σημαντικό, χρειαζόμαστε υπεύθυνους ανθρώπους.

Αυτές οι δεξιότητες μπορεί να είναι δύσκολο να αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης. Μια ιδέα είναι να ζητήσουμε από τον συνεντευξιαζόμενο να μας μιλήσει για ένα project που είχε αναλάβει στο παρελθόν και μέσα από την αφήγησή του να καταλάβουμε τι μπόρεσε να επιτύχει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για να αξιολογήσουμε την υπευθυνότητά του, θα μπορούσαμε να τον ρωτήσουμε τι θα έκανε εάν το έργο καθυστερούσε.