Μια έρευνα της παγκόσμιας εταιρείας συμβούλων διαχείρισης Boston Consulting Group, Inc. (BCG) διαπίστωσε ότι μετά την πανδημία το 15% των εταιρειών ξεπερνούν τις επιδόσεις στον κλάδο τους σε περισσότερο από το 80% των κρίσεων.

Από τη Μία Κόλλια

Στην περίοδο που διανύουμε μετά την πανδημία, είναι αρκετές οι εταιρείες που επιδεικνύουν υπεραποδόσεις και η έρευνα αποδεικνύει ότι ο βασικός λόγος της επιτυχίας είναι η ανθεκτικότητα.  Αντί να βασίζονται σε ad hoc μέτρα έναντι συγκεκριμένων σεναρίων ή στην αύξηση της απόδοσης των ατόμων, έχουν οικοδομήσει τις δυνατότητες που τους επιτρέπουν να ευδοκιμήσουν μέσα από αντιξοότητες. Με άλλα λόγια, έχουν αναγάγει την ανθεκτικότητα σε κουλτούρα.

Ήδη οι ηγέτες των επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο εργάζονται με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον έχοντας ενσωματώσει όλα όσα έμαθαν από την εμπειρία τους στην Covid-19. Με το πιο βασικό να είναι να είναι η ανθεκτικότητα. Πως όμως μπορεί μία εταιρεία να καλλιεργήσει το resilience των εργαζομένων σε περιόδους κρίσεων;

Για να γίνουμε μία από το 15% των εταιρειών που εξασφαλίζουν σταθερά θετικά αποτελέσματα σε περιόδους αναταράξεων, είναι απαραίτητο να αναπτύξουμε προληπτικά τις λειτουργίες που θα εδραιώσουν την ανθεκτικότητα της εταιρείας μας. Ας δούμε ποιες είναι αυτές οι λειτουργίες:

Σκεφτόμαστε πιθανά σενάρια

Σε περίπλοκους και ασταθείς καιρούς, είναι αδύνατο να προβλέψουμε και να σχεδιάσουμε με ακρίβεια το μέλλον. Αλλά είναι δυνατόν να είμαστε προετοιμασμένοι για εύλογες διαταραχές, χρησιμοποιώντας πολλαπλά σενάρια. Αξιοποιούμε εργαλεία όπως η φαντασία, για να εντοπίσουμε πιθανές απειλές -ξαφνικές αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών ή την εμφάνιση ανταγωνιστών που στοιχηματίζουν ενάντια στο επιχειρηματικό μας μοντέλο.

Επενδύουμε στη συνεχή συλλογή αξιόπιστων πληροφοριών

Ο σχεδιασμός σεναρίων και η διαχείριση κρίσεων τροφοδοτούνται και ενεργοποιούνται από την υψηλή νοημοσύνη. Πρέπει να είμαστε σε θέση να πιάνουμε τον παλμό των όσων συμβαίνουν γύρω μας. Δεν αρκεί να βασιζόμαστε σε εμπειρογνώμονες, η ανάλυση των οποίων είναι συνήθως ευρεία. Αντίθετα, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ειδική ομάδα για τη συλλογή αξιόπιστων, έγκαιρων και ειδικών πληροφοριών για τον κλάδο μας, ώστε να εντοπίζουμε εγκαίρως τις αναδυόμενες τάσεις και τα προβλήματα.

Δημιουργούμε ευέλικτες δομές συνεργασίας

Οι οργανωτικοί διαχωρισμοί είναι σημαντικοί: Επιτρέπουν την εξειδίκευση, την απλότητα και την αποτελεσματικότητα. Αλλά σε μια κρίση, οι οργανωτικές μας διαιρέσεις μπορεί να γίνουν εμπόδιο στην ταχεία προσαρμογή. Οι ανθεκτικοί οργανισμοί επανασχεδιάζουν συνεχώς τις δομές τους γύρω από τις αναδυόμενες ανάγκες. Για να καλλιεργήσουμε αυτή την ικανότητα, είναι απαραίτητο να διατηρούμε τα τμήματα της εταιρείας πιο «ρευστά», χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις όπως η ομαδοποίηση βάσει έργου, οι προσωρινές εναλλαγές και η διαγώνια συνεργασία.

Res

Επανεκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους όσον αφορά τις δεξιότητες ανθεκτικότητας

Πολλές εταιρείες παραδοσιακά προσανατολίζονται στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και στην αποφυγή της αποτυχίας. Σε περιόδους κρίσης, ωστόσο, ο πειραματισμός είναι απαραίτητος για να αξιοποιηθούν νέα πρότυπα ζήτησης και ανταγωνισμού. Ο πειραματισμός απαιτεί γρήγορη αποτυχία και γρήγορη μάθηση. Οι εργαζόμενοι συχνά διστάζουν να υιοθετήσουν αυτή τη νέα νοοτροπία, όταν η ανοχή στην αποτυχία είναι χαμηλή. Για να έχουμε μια ανθεκτική εταιρεία, πρέπει να έχουμε ανθεκτικούς υπαλλήλους. Και αυτό το πετυχαίνουμε όταν τους αντιμετωπίζουμε με ενσυναίσθηση και ενδιαφερόμαστε για την εκπαίδευση και την ανάπτυξή τους.

Δεν χάνουμε την προσήλωση τους μακροπρόθεσμους στόχους μας

Η βασική πρόκληση για την αντιμετώπιση μιας κρίσης είναι ότι ταυτόχρονα εγκυμονεί βραχυπρόθεσμους κινδύνους, οι οποίοι απαιτούν σύνεση και δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς και διαρκείς αλλαγές στα πρότυπα της ζήτησης. Αυτό όμως που έχει μεγαλύτερη σημασία σε μια κρίση είναι να εστιάσουμε σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ οι ανταγωνιστές μας αποσπώνται από αυτήν. Μια τακτική είναι να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα απασχολείται και θα αναλύει μακροπρόθεσμα ζητήματα, όπως για παράδειγμα η καινοτομία βασικών προϊόντων των οποίων η χρήση δεν μπορεί να μειωθεί ή να περικοπεί ..