Παρά το γεγονός ότι πολλές εταιρείες κάνουν κινήσεις αναδιαμόρφωσης με στόχο την εξέλιξη, συχνά δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα όταν προσπαθούν να αναπτύξουν καινοτόμες ή πρωτοποριακές ιδέες. Ένα από τα στοιχεία που δημιουργούν αυτήν τη δυσκολία, είναι οι μέθοδοι λήψης αποφάσεων.

Από τη Μία Κόλλια

#decisiomaking #pioneer #innovation #investment #digitaltransformation #businessmodels #entrepreneurship 

Οργανισμοί και εταιρείες, αναγνωρίζουν αρκετά εύκολα πότε είναι απαραίτητο να επενδύσουν π.χ. στον ψηφιακό μετασχηματισμό ή στην ανανέωση των στελεχών τους προκειμένου να αναπτύξουν νέες ευφάνταστες λειτουργικές διαδικασίες ή σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα. Την ίδια στιγμή όμως, μπορεί καν να μην υποψιάζονται πώς και πόσο επηρεάζεται η αποδοτικότητα των σχεδίων τους από την πιο βασική διαδικασία: τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Ακριβώς επειδή αρκετές εταιρείες μόλις που βρίσκονται στο ξεκίνημα τέτοιων διαδικασιών καθώς και της συνειδητοποίησης της αξίας του πειραματισμού, κινδυνεύουν να μείνουν κολλημένες σε στενές προσεγγίσεις που βασίζονται στην εμπειρία τους και τις πρακτικές του παρελθόντος τους. Έτσι, αυξάνεται η πιθανότητα να καταναλώσουν τους διαθέσιμους πόρους τους χωρίς τελικά να επιτευχθεί κάποιος ουσιαστικός λειτουργικός μετασχηματισμός.

Διαφορετικές οπτικές

Πριν ληφθεί κάποια απόφαση, είναι χρήσιμο να λαμβάνουμε υπόψη τις παρακάτω οπτικές, ώστε να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα γύρω από το θέμα μας:

- Ο πελάτης

Ενώ είναι σαφές πως ο τελικός χρήστης / πελάτης θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο των αποφάσεων, διαπιστώνεται πως η άμεση επαφή με εκείνους και τις ανάγκες τους δεν έχει πάντα κεντρική θέση στον σχεδιασμό πολλών εταιρειών.

Μια τακτική που έχει αποδειχθεί επιτυχημένη, είναι η συμμετοχή σε καίριες συναντήσεις, του προσωπικού που ασχολείται με την εξυπηρέτηση πελατών και τις άμεσες πωλήσεις. Οι εργαζόμενοι αυτοί γνωρίζουν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο στέλεχος.

- Ο γεωγραφικός τόπος

Ειδικά για εταιρείες με καταστήματα σε διαφορετικά μέρη ή για οργανισμούς που απευθύνονται σε πολλές διαφορετικές αγορές, αξίζει να συμπεριλαμβάνεται στη λήψη αποφάσεων η οπτική της κάθε αγοράς ή του κάθε τόπου. 

Οι πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν on site στα διαφορετικά σημεία, μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμες, ειδικά όταν λάβουμε υπόψη πως, τα μικρά τμήματα σε μικρές αγορές μπορούν να είναι πιο ευέλικτα και επιτυχημένα από τα μεγαλύτερα αντίστοιχά τους.

- Τα δεδομένα

Η χρήση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων είναι απαραίτητη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Κάθε οργανισμός οφείλει να έχει δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές για τη συλλογή των δεδομένων, ειδικά σήμερα, που τα στοιχεία αλλάζουν με ιλλιγγιώδεις ταχύτητες.

Αξίζει επίσης να σκεφτούμε τον τρόπο με το οποίο εξασφαλίζουμε την πρόσβαση όλων των συμμετεχόντων στα δεδομένα αυτά. Η οπτικοποίηση των raw στοιχείων, θα βοηθήσει όλους τους συμμετέχοντες να καταλάβουν καλύτερα τα δεδομένα και, άρα, να μπορέσουν να επεξεργαστούν πιο αποτελεσματικά τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες να γνωρίζουν.

innovativedecisionmaking

Ποιοι αποφασίζουν;

Η καινοτομία προϋποθέτει ευελιξία -και τίποτε δεν εξοντώνει την ευελιξία γρηγορότερα από το micromanagment. Ως άνθρωποι που ηγούμαστε ή καθοδηγούμε, είναι στο χέρι μας να ενδυναμώσουμε τους συνεργάτες και το προσωπικό μας ώστε να λειτουργούν με τα δικά μας υψηλά standards.

Η δημιουργία μικρότερων ομάδων, στελεχωμένων από εξειδικευμένο προσωπικό με επικεφαλής ένα ηγετικό στέλεχος, μπορεί να δώσει νέα δυναμική στη λήψη αποφάσεων. Προσοχή! Είναι σημαντικό να είναι κατανοητό από όλους το πλαίσιο λειτουργίας των ομάδων αυτών, ώστε να μην υπάρχει overlap και ασυνεννοησία.

Η ενίσχυση αυτών των πιο ευέλικτων συστημάτων, ελευθερώνει χρόνο για τα C-Suite στελέχη, ώστε να μπορούν να συγκεντρωθούν στις πιο σημαντικές διαδικασίες ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών.

Κάθε πότε λαμβάνονται αποφάσεις;

Στις εταιρείες που κινούνται σε παραδοσιακές αγορές, είναι συνηθισμένο να τηρείται κάποιο τριμηνιαίο, εξάμηνο ή ετήσιο πρόγραμμα μέσα στο οποίο ορίζονται συναντήσεις για εσωτερικές ανασκοπήσεις ή προτάσεις.

Οι ευέλικτες, σύγχρονες επιχειρήσεις που κινούνται με γνώμονα την αγορά και τις ανάγκες που ανακύπτουν όποτε αυτές ανακύπτουν, θεωρούν – και καλώς - πως οι συναντήσεις για τις αναλύσεις στοιχείων και τη λήψη αποφάσεων, είναι σημαντικό να γίνονται συχνότερα.

Χωρίς να υπάρχει υπερβολή (χρειάζεται να μεσολαβεί αρκετός χρόνος ώστε να συλλεχθούν και να αναλυθούν αξιόλογα στοιχεία), τα νέα ηγετικά στελέχη τείνουν να καλούν τις ομάδες τους συχνά σε συναντήσεις ζύμωσης, ανάπτυξης και διαμόρφωσης ιδεών.

Συνεργασία μέσω διαφωνίας:

Αυτές οι νέες συνήθειες που περιλαμβάνουν τη συλλογική προσέγγιση των προκλήσεων της αγοράς, βασίζονται εν πολλοίς στη δυνατότητα ανοιχτής επικοινωνίας και την αποδοχή των διαφωνιών με σεβασμό και ασφάλεια. Πώς μπορούμε, ως ηγέτες, να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο περιβάλλον συνδιαλλαγής;

- Κάνουμε ερωτήσεις

Όταν δεν φοβόμαστε να κάνουμε ερωτήσεις, οδηγούμε τις ομάδες μας μέσα από το παράδειγμά μας. Οι καινοτομίες με επιτυχημένα αποτελέσματα δεν μπορούν να ανθίσουν μέσα σε περιβάλλον φόβου ή ανασφάλειας. Βασικά παραδείγματα ερωτήσεων που μπορούμε να κάνουμε στις ομάδες μας είναι «Ποια διαδικασία σας έδωσε αυτά τα αποτελέσματα;», «Τι χρειάζεστε για να κάνετε το επόμενο βήμα;», «Πώς μπορώ να βοηθήσω;».

- Εστιάζουμε στα δεδομένα

Τα αντικειμενικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί μέσα από σωστά δομημένες διαδικασίες αποτελούν τη σταθερή βάση για παραγωγικές συζητήσεις. Όταν όλοι οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση στα ίδια δεδομένα, αποφεύγουμε να δημιουργηθεί κλίμα ασάφειας και ασυνεννοησίας.

- Βρίσκουμε κοινό σκοπό

Είτε πρόκειται για 5 άτομα, είτε για 8 πολυπληθείς ομάδες, όλοι οι εργαζόμενοι είναι πιο παραγωγικοί όταν εργάζονται για έναν κοινό σκοπό. Ακριβώς επειδή είναι εύκολο να παρεξηγηθούν κάποια θέματα όταν μπλέκονται πολλοί ή να εκτροχιαστούν συζητήσεις, μπορούμε πάντοτε να επαναφέρουμε τους συμμετέχοντες υπενθυμίζοντάς τους «πώς αυτή η απόφαση θα ωφελήσει τον τελικό χρήστη / πελάτη;». Έτσι, μπορούμε όλοι να επικεντρωθούμε στην αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων και στην ανάπτυξη της καινοτομίας που θα είναι πραγματικά χρήσιμη γιατί ο στόχος είναι αυτός και μόνον και δεν πρέπει να τον χάνουμε. 

Νέοι τρόποι εργασίας για καινοτόμα αποτελέσματα

Κάθε μεγάλη αλλαγή σε έναν οργανισμό, απαιτεί θάρρος εκ μέρους των ηγετικών στελεχών. Μπορεί να ενέχει ρίσκο, αλλά είναι βέβαιο πως επιχειρήσεις που δεν κοιτούν κατάματα και τελικά δεν ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, γρήγορα ή αργότερα, θα υποστούν τις συνέπειες της προσκόλλησης στο παρελθόν.

Η ανανέωση της προσέγγισης του τρόπου με τον οποίον λαμβάνουμε αποφάσεις είναι ένα ακόμη βήμα μέσα στη διαδικασία εξέλιξης των οργανισμών και των εταιρειών μας. Χρειάζεται υπομονή, επιμονή και συγκέντρωση στον σκοπό μας!