Κάθε εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές της, βάσει ενός καλά μελετημένου σχεδίου. Για να το κάνει αυτό, πρέπει να έχει επίγνωση των ισχυρών και των αδύναμων σημείων της, αλλά και να αντιλαμβάνεται τις ευκαιρίες και τις απειλές που αντιμετωπίζει.

Από τη Μία Κόλλια

Η Ανάλυση SWOT λαμβάνει μια συνολική εικόνα της επιχείρησής μας, αλλά αξιολογεί και στοιχεία μικρότερης κλίμακας. Επισημαίνει πού είμαστε ισχυροί ή όχι τόσο δυνατοί και μπορεί να μας βοηθήσει να εξερευνήσουμε τις ευκαιρίες και τις απειλές που υπάρχουν στην αγορά που μας ενδιαφέρει.

Τι σημαίνει SWOT;

Η Ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού και εξετάζει τα Ισχυρά (Strengths) και Αδύναμα σημεία (Weaknesses) μιας εταιρείας, τις Ευκαιρίες (Opportunities) και τις Απειλές (Threats) από το περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Χρησιμοποιείται από πολλές επιχειρήσεις προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα, με σκοπό να πάρουν αποφάσεις και να διαμορφώσουν έτσι τη μελλοντική στρατηγική τους.

Η Ανάλυση SWOT χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη: Στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, που είναι τα Δυνατά (Strengths) και Αδύναμα (Weaknesses) σημεία, και στην ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, που είναι οι Ευκαιρίες (Opportunities) και οι Απειλές (Threats).

«Τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία δεν πρέπει να θεωρούνται απλά χαρακτηριστικά μιας εταιρείας, αλλά πιο συγκεκριμένα ως κάτι που την ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές της ή που επηρεάζει τις εμπειρίες των πελατών της», εξηγεί η Michelle Feder, διευθύντρια του τμήματος Συμβουλευτικής Μικρών Επιχειρήσεων της πλατφόρμας BDC.

Όσον αφορά τις Ευκαιρίες και τις Απειλές, αυτές αναφέρονται συνήθως σε αλλαγές στην αγορά που απευθυνόμαστε ή στον ευρύτερο κόσμο και μπορεί να έχουν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο για την επιχείρησή μας.

Η Feder λέει ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα δυνατά μας σημεία, αποτρέποντας παράλληλα τις αδυναμίες μας να γίνουν εμπόδιο. Αν και είναι σημαντικό να εξαλείψουμε αυτές τις αδυναμίες, η Feder προτείνει αντ’ αυτού να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω στα προφανή δυνατά μας σημεία -αυτά που θα μας διαφοροποιήσουν από τους ανταγωνιστές μας.

swot

Τα τέσσερα στοιχεία μιας Ανάλυσης SWOT

Ισχυρά σημεία

Τα ισχυρά σημεία είναι όλα όσα κάνει η εταιρεία μας ιδιαίτερα καλά ή οι πόροι και τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει, σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.

Ισχυρά σημεία μιας εταιρείας μπορεί να είναι τα εξής:

-σταθερή χρηματοδότηση

-θετική φήμη

-πολύτιμη πνευματική ιδιοκτησία

-μια καινοτόμος νοοτροπία

-χαμηλό κόστος παραγωγής

-ποικιλία προϊόντων

-υγιής εταιρική κουλτούρα

-μια ισχυρή διαδικτυακή παρουσία.

Αδύναμα σημεία

Οι αδυναμίες είναι εσωτερικά χαρακτηριστικά και πόροι που δεν διαθέτει η εταιρεία μας. Πρέπει να γνωρίζουμε τις αδυναμίες μας, γιατί κάνουν την επιχείρησή μας ευάλωτη.

Αδύναμα σημεία μιας εταιρείας μπορεί να είναι τα εξής:

-υψηλά επίπεδα χρέους

-χαμηλή ικανοποίηση πελατών

-μεγάλοι χρόνοι παράδοσης

-ξεπερασμένος εξοπλισμός

-κενά στην τεχνογνωσία

-προϊόντα που αργούν να βγουν στην αγορά

-άκαμπτες δομές και έλλειψη ευελιξίας.

Ευκαιρίες

Οι ευκαιρίες είναι ένα σύνολο εξωτερικών συνθηκών που, με τις σωστές αποφάσεις, μπορούν να αναπτύξουν την εταιρεία μας και να μας φέρουν σε ευνοϊκή στρατηγική θέση.

Ευκαιρίες για μια επιχείρηση μπορεί να είναι οι εξής:

-νέα εμπορική συμφωνία

-νέα τάση που ευνοεί τα προϊόντα μας

-τάση για εργασία από το σπίτι, που μπορεί να προωθήσει μια νέα εφαρμογή επικοινωνίας που δημιουργήσαμε

-ανάπτυξη του κλάδου της βιομηχανίας που ανήκουμε

-νέα κρατικά προγράμματα στήριξης.

Απειλές

Οι απειλές είναι εξωτερικές δυνάμεις που αποτελούν κίνδυνο για την επιχείρησή μας. Πρέπει να είμαστε πάντα σε επιφυλακή για τέτοια εξωτερικά εμπόδια, που θα πρέπει να τα ξεπεράσουμε, για να οδηγηθούμε στην επιτυχία. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τους πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνιολογικούς, τεχνολογικούς, νομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, που μπορεί να επηρεάζουν την εταιρεία μας.

Απειλές για μια επιχείρηση μπορεί να είναι οι εξής:

-νέα εθνική εμπορική συμφωνία, η οποία μπορεί να επιφέρει αυξημένο ανταγωνισμό

-νέες απαιτήσεις στις πολιτικές προς το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG), με πιθανή μεγαλύτερη γραφειοκρατία

-προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα

-γήρανση της πελατειακής βάσης

-αλλαγή των προτύπων των προϊόντων.

Πότε πρέπει να γίνει η Ανάλυση SWOT;

Μια Ανάλυση SWOT θα πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτική βάση.

Μια εταιρεία καλό είναι να εκτελεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση, χρησιμοποιώντας εκτεταμένα δεδομένα και εξετάζοντας βασικούς παράγοντες του κλάδου στον οποίο ανήκει, κάθε τρία έως πέντε χρόνια. Στη συνέχεια, μπορεί να κάνει μια ανασκόπηση της αρχικής της αξιολόγησης κάθε χρόνο ή κάθε δεύτερο χρόνο. «Έχει αλλάξει κάτι θεμελιωδώς στην εταιρεία ή στο επιχειρηματικό περιβάλλον της;» ρωτάει η Φέντερ. Τότε μπορεί να ήρθε η ώρα για μια Ανάλυση SWOT.

Η συγκεκριμένη ανάλυση βέβαια μπορεί να διεξαχθεί και σε μικρότερη κλίμακα, όποτε η εταιρεία αλλάζει κατεύθυνση ή αντιμετωπίζει μια πρόκληση. Για παράδειγμα, εάν μια συγκεκριμένη επιχειρηματική μονάδα παρουσιάζει χαμηλές επιδόσεις ή εάν η εταιρεία θέλει να αποκτήσει μια βαθύτερη κατανόηση του μείγματος των προϊόντων της.