Σταδιακά με την πάροδο του χρόνου τα στελέχη χτίζουν ένα συγκεκριμένο ηγετικό προφίλ, συνδυάζοντας διαφορετικά στοιχεία και δίνοντας βάρος σε διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας τους. Αυτές οι επιλογές μαρτυρούν πολλά για το χαρακτήρα του, αλλά μπορεί να σημαίνουν ακόμη περισσότερα για τη μελλοντική τους επιτυχία.

Από τη Μία Κόλλια

#leadership #authenticleadership #newleader #success #corporate 

Ενώ κάθε ηγέτης προσαρμόζει το ρόλο του στα προσωπικά του χαρακτηριστικά, μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποια στυλ ηγεσίας που συναντάμε συχνά. Η πιο παραδοσιακή προσέγγιση του ρόλου είναι εκείνη του αυστηρού και επιβλητικού ηγέτη που βασίζεται στην αυθεντία και αποπνέει στιβαρότητα. Για πολλά χρόνια, αυτό το ηγετικό προφίλ φαίνεται να είχε επιβληθεί ως πρότυπο σύμφωνα με το οποίο έπρεπε να αναπτυχθούν οι νέοι ηγέτες προκειμένου να προοδεύσουν και να επιτύχουν.

Γίνεται όμως ολοένα και πιο σαφές πως ο επιχειρηματικός χώρος έχει ανάγκη από εναλλακτικές προσεγγίσεις ηγεσίας που μπορούν να διεκδικήσουν δυναμικά τη θέση τους στο πεδίο ανάπτυξης χαρακτηριστικών των διοικητικών στελεχών. Είναι σημαντική η ενθάρρυνση νέων, αυθεντικών ηγετικών προφίλ, πολλά από τα οποία έχουν αποδειχθεί πιο επιτυχημένα για την παραγωγικότητα των εργαζομένων και τα αποτελέσματα των εταιρειών.

Μερικοί από τους πιο επιτυχημένους ηγέτεςεμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

- Ταπεινοί: Οι ηγέτες αυτοί είναι σεμνοί και δίκαιοι. Καταφέρνουν να παράγουν αξιόπιστα αποτελέσματα με σταθερές αποφάσεις και με διακριτικότητα χωρίς φανφάρες και επιδιώκουν να συνεργάζονται στενά με τις ομάδες τους αντί να τις καθοδηγούν από μακριά.

- Ενεργητικοί: Ηγέτες με αισιοδοξία που φροντίζουν να ενθαρρύνουν τους συνεργάτες τους. Παρακινούν με θετικό τρόπο τις ομάδες τους και προσπαθούν να δημιουργούν ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

- Αποφασιστικοί: Οι αποφασιστικοί ηγέτες παίρνουν συχνά ρίσκα και αμφισβητούν το status quo για να παράγουν καλύτερα αποτελέσματα, κινητοποιώντας έτσι τους εργαζομένους να εφαρμόζουν και εκείνοι καινοτόμες πρακτικές.

authenticleadership

Τα παραπάνω και πολλά ακόμη στυλ που μπορούν να υιοθετήσουν οι σύγχρονοι leaders, διαφέρουν και μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ανάλογα με το εκάστοτε περιβάλλον, την ομάδα, τον οργανισμό ή και ανάλογα με τον επιθυμητό στόχο.

Σύμφωνα με μελέτη στο Leadership & Organization Development Journal,  ο τρόπος που οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται το ηγετικό στυλ, μαρτυρά την ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκειά τους από την εκάστοτε εργασία με συνέπεια κάποιος να μπορεί να προβλέψει ποιος τύπος ηγεσίας μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στα αισθήματα και την παραγωγικότητα του εργατικού προσωπικού.

Η έρευνα δείχνει ότι η πλειονότητα των εργαζομένων πιστεύει ότι ο ειλικρινής και αυθεντικός άνθρωπος που διοικεί, προσφέρει στην εταιρεία του πολλαπλά οφέλη, όπως:

- Καλύτερες σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων
- Υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης
- Αυξημένη παραγωγικότητα
- Θετικό εργασιακό περιβάλλον

Ποια όμως είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των ηγετών που ξεχωρίζουν για το αυθεντικό στυλ τους;

1. Αυτογνωσία και αυτοβελτίωση

Κάθε ηγέτης πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει τα σημεία στα οποία χρειάζεται βελτίωση και να την επιδιώκει. Η τελειότητα δεν είναι εφικτή και όσοι το αναγνωρίζουν ανοιχτά και το δείχνουν με τις ενέργειές τους μπορούν να εμπνεύσουν τους εργαζομένους τους να επιδιώξουν μεγαλύτερη βελτίωση στους δικούς τους ρόλους.

Επενδύοντας στη διαρκή βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεών του, ένας leader μπορεί να πρωτοπορήσει στον χώρο του, βοηθώντας ταυτόχρονα τον οργανισμό του να εξελιχθεί και να εκμεταλλευτεί καλύτερα τις σύγχρονες τάσεις που οδηγούν στην επιτυχία.

2. Όραμα

Ο προσδιορισμός της αποστολής, του οράματος ενός ηγέτη, είναι μια βαθιά σημαντική επιδίωξη. Ακόμη κι αν είναι δύσκολη ή και χρονοβόρα διαδικασία αποτελεί, τελικά, ένα σημαντικό βήμα για την επιτυχία. Η πειθαρχημένη προσέγγιση ενός οράματος, δίνει στον ηγέτη τη δυνατότητα να ξεκαθαρίζει πιο εύκολα τους στόχους του και να τους επιδιώκει σταθερά και επίμονα.

Η δέσμευση σε μια συγκεκριμένη αποστολή δημιουργεί μια αίσθηση  συλλογικού σκοπού για το εργατικό δυναμικό και, βάσει ερευνών, οδηγεί τα ταλαντούχα στελέχη και στη δική τους δέσμευση απέναντι στο όραμα του ηγέτη και την ίδια την εταιρεία. Κάθε επιχειρηματική κίνηση που βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο από τον ηγέτη όραμα, οδηγεί σε μεγαλύτερη επιτυχία.

3. Εμπιστοσύνη

Βασικό συστατικό της αποτελεσματικής ηγεσίας αποτελεί η εμπιστοσύνη που μπορεί να εμπνεύσει ένας ηγέτης στους εργαζόμενους αλλά και στον εκάστοτε οργανισμό ως σύνολο. Χρειάζεται διαφάνεια, συνέπεια και κόπος για να χτιστεί μια τέτοια σχέση εμπιστοσύνης αλλά, όταν τελικά επιτευχθεί, μπορεί να στηρίξει ολοένα και πιο δυναμικές πρακτικές.Το σύνολο των εργαζομένων που έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητες, το όραμα και τις πρακτικές του ηγέτη του, μπορεί να λειτουργήσει με πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση και αποτελεσματικότητα για την επίτευξη του εκάστοτε στόχου.

Ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε στην καριέρα μας, είναι σημαντικό να μπορέσουμε να αφιερώσουμε χρόνο στην ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων και των χαρακτηριστικών που θα μας βοηθήσουν να συγκροτήσουμε ένα ισχυρό διοικητικό προφίλ. Η αυτοβελτίωση, η αύξηση της συναισθηματικής νοημοσύνης και της διαφάνειας, ο ορισμός ενός ξεκάθαρου οράματος και η αμφισβήτηση των παλαιότερων, παραδοσιακών μοντέλων, είναι τα κλειδιά μιας σύγχρονης και επιτυχημένης ηγετικής προσέγγισης.